The Graveyard / Filip Berte

The Graveyard / Filip Berte

'The graveyard / cities on the edge’, is een tentoonstelling van Filip Berte in het STAM, Gent. De installatie is een ensemble van audiovisuele werken: 4 films, 8 veldopnameboxen met stills uit de films en een 5.1 surround sound installatie in openlucht. Het is het resultaat van mijn samenwerking met Filip Berte binnen zijn project ‘EUTOPIA'.

De tuin rondom het Huis van Eutopia wordt ingericht als begraafplaats. Met The Graveyard dringt Filip Berte binnen in de geografische marges rond Europa en gaat hij op zoek naar de sociale marges binnen de actuele samenlevingen. Hiervoor bezocht hij vier steden. Drie daarvan bevinden zich in de rafelranden van de Europese Unie: Tbilisi (Georgië), Chişinău (Moldavië) en Melilla (Spaanse enclave in Marokko). De vierde stad is Brussel, als symbolische aankomstplek van diegenen die de marge willen inruilen voor het centrum van Europa. Berte observeert outsiders: daklozen, asielzoekers, migranten en vluchtelingen.
Het resultaat van Bertes parcours in de marge zijn vier indringende films, persoonlijke portretten van de vier steden die hij bezocht. Voor deze films werkte Filip Berte samen met geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele, die hem op zijn reizen vergezelde en ‘field recordings’ transformeerde tot soundtracks voor de films.
De installatie The Graveyard bestaat uit vier besloten kijkkamers waar het publiek telkens één film tot zich kan nemen.
Tijdens hun reizen postten Berte en Nachtergaele regelmatig foto’s, korte films, geluid, tekeningen, interviews en gedachten op de The Graveyard-blog.

 

[ENG]

” With his project entitled The Graveyard visual artist and architect Filip Berte penetrates Europe’s geographic margins and explores the social margins of present-day communities. He did this by visiting four cities, three of them located on the fringes of the European Union: Tbilisi (Georgia), Chişinău (Moldova) and Melilla (Spanish enclave in Morocco). The fourth city is Brussels, a symbolic place of arrival for those looking to swap the margins of Europe for its centre. Berte observes outsiders: the homeless, asylum seekers, migrants and refugees. Four penetrating films, one relating to each city visited, will be shown in four separate rooms in STAM’s Bijloke convent. Together these personal portraits of cities form The Graveyard installation. Berte worked on the films with sound artist Ruben Nachtergaele, who accompanied him on his travels and turned field recordings into soundtracks for the films.”

” The garden around the House of Eutopia is laid out like a graveyard. In The Graveyard Filip Berte enters into the geographical margins around Europe and seeks out the social margins in present-day societies. Countries on the fringes of the European Union are conceived of as collective outsiders. Such socially vulnerable groups as the homeless, illegal immigrants, asylum-seekers, refugees and suchlike represent Europe’s individual outsiders.The artistic aim of The Graveyard is to reverse this outsider position to form a state of inclusion, looking for creative ways of dealing with life within the margins. In other words, The Graveyard is intended as a waiting zone where these ‘margins’ can engage in self-reflection and where their hopeful aspirations can take shape; it is the place of transition from a state of exclusion or social segregation to integration and citizenship.”

concept, ontwerp, film en montage: Filip Berte, music & sound design: Ruben Nachtergaele - productie: CAMPO - co-productie: Treaty of Utrecht, European Cultural Foundation, deBuren, Kunstenfestivaldesarts
with the support of: Maison de la Culture Amiens, Nicosia Municipal Arts Centre
thanks to: Hanssens Houthandel, SECONDroom