Valies

Valies

Elektro-akoestische compositie en geluidsontwerp voor performance van Naomi Kerckhove. In Valies (Koffer) verkenden we het grensgebied van strip, design, muziek en film. Waar de vorige voorstelling, White Out, een schetsboek activeerde in een driedimensionale wereld van textiel, baant Valies zich een weg door het konijnenhol van de animatiefilm. Zoals voorbijgangers op straat of in stations soms lijken op te lossen in hun omgeving, zo gaan ook de personages in Valies op in de filmwereld om hen heen. Maar tegelijkertijd manipuleren ze hun omgeving op een directe en fysieke manier door middel van intelligent textiel en interactieve sensoren.

We probeerden de mogelijkheden van draadloze sensoren te verkennen en te onderzoeken en hoe ze op het podium te gebruiken voor het regelen van beeld en geluid. We gebruikten Xbee's en een softwareomgeving gemaakt door Marije Baalman van sensestage. Ik gebruikte Max MSP en max for live om mijn geluiden interactief te maken. Veel dank gaat uit naar Elias Heuninck als geduldige max-leraar & probleemoplosser.

 

[ENG]

Electro acoustic composition and sound design for performance. In Valies (Suitcase) we explored the border region of comic strip, design, music and film. Whereas the previous production, White Out, activated a sketchbook in a three-dimensional world of textile, Valies burrows its way down the rabbit hole of animation film. Just as passers-by on the street or in stations sometimes seem to dissolve in their surroundings, so too the characters in Valies are swallowed up in the cinematic world around them. But at the same time they manipulate their environment in a direct and physical way by means of intelligent textiles and interactive sensors. By means of everyday signs and symbols like clothing and commonplace utility objects, your imagination gradually takes wing. You disentangle a patchwork of impressions and stories by following a thread which inevitably leads back to you.

We tried to explore & research the possibilities of wireless sensors and how to use them on stage for controlling image and sound. We used Xbee’s and a software environment created by Marije Baalman fom sensestage. I used Max MSP and max for live to make my sounds interactive. Many thanks goes to Elias Heuninck as a patient max-teacher & problem solver.

Creation, design and performance: Naomi Kerkhove – Design and performance: Sarah Geirnaert – Performance: Ilse De Koe – Music and sound: Ruben Nachtergaele – Cinematography: Koenraad Deblauwe – Programming: Elias Heuninck –Electronics & sensors: Ben Schockaert – Costumes: Claudine Grinwis –Dramaturgical advice: Simon Allemeersch – Lightning: Peter De Goy – Production support: Diede Van Velk – Production: wpZimmer/Antwerpen – Coproduction: Buda/Kortrijk, Vooruit/Gent – With the support of: Timelab/Gent, Campus TIO3 en Cultuurcentrum De Brouwerij/Ronse – With thanks to: Kurt Van Houtte, Tom Vanderborght, Wendy Van Wynsberge, Marije Baalman, Vincent Jacobs, Noëmie Raquet, Marc Maillard & FroeFroe, Mika Satomi, Arlette Goethals, Françoise Geers, Sandra Carota, Inge Kerfs, Frieda Peeters en Wim Godderis